Kliniska Manualer

Hjärtats el-axel (elektriska axel) på EKG

Hjärtats elektriska axel (el-axel/elaxel)

El-axeln avspeglar kammardepolarisationens genomsnittliga riktning uttryckt i gradtal. Riktningen är normalt parallell med hjärtats längdaxel (snett nedåt vänster och framåt). Det gröna området i koordinatsystemet i Figur 17 indikerar intervallet där el-axeln normalt är belägen (-30 till +90 grader). El-axel mer positiv än +90 grader kallas högerställd. El-axel mer negativ än -30 grader kallas vänsterställd. El-axeln kan approximeras manuellt utifrån kammarkomplexen i extremitetsavledningarna men nästan alla dagens EKG-apparater beräknar el-axeln med exakt gradtal.

Du är inte inloggad.

Manuell beräkning av el-axel

Metod 1: avledning I och II

En enkel men adekvat approximation av el-axeln kan göras genom att bedöma kammarkomplexens nettoriktning i avledning I och II.

  1. Normalställd el-axel: QRS-areal positivt i avledning I och II.
  2. Högerställd: QRS-areal negativ i avledning I men positiv i avledning II.
  3. Vänsterställd: QRS-areal positiv i avledning I men negativ i avledning II.
  4. Extremt felställd axel (-90 till +180 grader): QRS-areal negativ i avledning I och II.

Detta är illustrerat i Figur 18.

Du är inte inloggad.

Metod 2: Transitional lead + 90

Transitional lead är den extremitetsavledning vars QRS-komplex har lika mycket positivt som negativt utslag. El-axeln befinner sig 90° bortom denna avledning, i den riktning som QRS-komplexet blir större. Se procedur i Figur 38. Du kan alltid kontrollera att du hamnat rätt genom att undersöka vilken avledning som har mest positivt QRS-komplex; el-axeln bör gå mot den avledningen.

Du är inte inloggad.

Felställd el-axel – differentialdiagnoser

Orsaker till högerställd el-axel (>90°): Högerkammarhypertrofi. Akut högerkammarbelastning (lungemboli). Kronisk högerkammarbelastning (KOL, pulmonell hypertension, pulmonalisstenos). Lateral hjärtinfarkt. Preexcitation. Ombytta armelektroder. Situs inversus. Normalt hos nyfödda. Bakre fascikelblock (LPFB) föreligger om el-axel är mellan 90° och 180° med rS-komplex i I & aVL, qR i III & aVF samt QRS-tid <0,12 sek (förutsatt att övriga orsaker till högerställd el-axel uteslutits).

Orsaker till vänsterställd el-axel (negativare än -30°): Vänstergrenblock. Vänsterkammarhypertrofi. Inferior hjärtinfarkt. Preexcitation. Främre fascikelblock  (LAFB) föreligger om el-axel är mellan -45° och 90° med qR-komplex i aVL samt QRS-tid <0,12 s (förutsatt att övriga orsaker till vänsterställd el-axel uteslutits).

Orsaker till extremt felställd el-axel (-90° till +180°): Sällsynt. Beror sannolikt på felkopplade extremitets-avledningar. Vid breddökad takyarytmi talar extremt felställd el-axel för ventrikeltakykardi (VT).

Notera att gängliga individer ofta har ett mer vertikalställt hjärta och el-axel därefter. Överviktiga individer tenderar ha ett mer horisontalställt hjärta och el-axel därefter.

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt