0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Främre och bakre fascikelblock (hemiblock)

Fascikelblock kallades tidigare hemiblock men man har frångått denna benämningen. Vänster skänkel delas i två större fasciklar: en anterosuperior (främre) fascikel och en posteroinferior (bakre) fascikel. Vissa individer har ytterligare en fascikel (median eller centroseptal fascikel) som försörjer septum.

Fascikelblock uppstår om överledningen i fasciklarna är blockerad eller nedsatt. Detta förändrar EKG-bilden på ett karaktäristiskt vis där ändrad el-axel är kardinalfyndet medan QRS-tiden endast är föga förlängd (<0,12 s).

Främre fascikelblock (left anterior fascicular block, LAFB) uppstår när främre fascikeln är defekt. Bakre fascikelblock (left posterior fascicular block, LAFB) uppstår när bakre fascikeln är defekt. Vid ett fascikelblock ansvarar den kvarvarande funktionella fascikeln för att vänster kammare depolariseras.

Figur 100. Främre och bakre fascikelblock. Delvis efter GS Wagner (Marriott's Practical Electrocardiography, Elsevier 2007) och AL Goldberg (Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, Elsevier Mosby 2006).
Figur 100. Främre och bakre fascikelblock. Delvis efter GS Wagner (Marriott’s Practical Electrocardiography, Elsevier 2007) och AL Goldberg (Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, Elsevier Mosby 2006).

Främre fascikelblock (LAFB – Left Anterior Fascicular Block)

Vid LAFB är främre fascikeln defekt, varför kammaren aktiveras från bakre fascikeln. Första vektorn är riktad inferiort. Andra vektorn dominerar och är riktad åt vänster, bakåt och uppåt. Kardinalfyndet är en uttalad vänsterställd el-axel mellan -45 och -90 grader. Vänsterställd el-axel är dock inte unikt för LAFB. Förlängningen i QRS-tid blir inte signifikant, endast 0,01 – 0,04 s. Den initiala vektorn ger alltid en liten r-våg i inferiora avledningar (II, III, aVF) och den dominerande vektorn ger en djup S-våg i samma avledningar. I avledning I och aVL ger den initiala vektorn en liten q-våg och den sedermera dominerande vektorn ger en stor R-våg (qR-komplex). Ibland ses en aningen negativ T-våg i aVL. Avledning I kan ibland visa en monofasisk R-våg. Se Figur 100.

EKG-kriterier

Du är inte inloggad.

Orsaker

LAFB förekommer hos individer utan signifikanta hjärtsjukdomar men de allra flesta patienter har signifikant hjärtsjukdom. Det är ofta associerat med myokardinfarkt, koronarinsufficiens, vänsterkammarhypertrofi, dilaterad eller hypertrofisk kardiomyopati, hypertoni, degenerativ sjukdom, hyperkalemi, myokardit samt amyloidos.

Prognos

Isolerad LAFB betraktas som benign retledningsstörning; 7% progredierar till bifascikulärt block och 3% till totalt AV-block.

Övrigt

 • LAFB kan simulera anteroseptal infarkt
 • rS-komplex i II, III och aVF kan maskera Q-vågor från föregående inferior infarkt.

Bakre fascikelblock (LPFB – Left Posterior Fascicular Block)

LPFB är betydligt ovanligare eftersom bakre fascikeln är tjockare, bättre perfunderad och mer skyddad. Vid LPFB aktiveras hela vänster kammare från främre fascikeln och vektorn är initialt riktad uppåt vänster. Det uppkommer därför Q-våg i aVF och R-våg i avledning I. Därefter är vektorn riktad nedåt höger vilket ger en prominent R-våg i aVF och en prominent S-våg i avledning I. El-axeln ändras till >90 grader. QRS-tiden påverkas marginellt. Se Figur 100.

EKG-kriterier

Du är inte inloggad.

Orsaker

Degenerativa processer, ischemiska hjärtsjukdom, hyperkalemi, myokardit, amyloidos och akut cor pulmonale. LPFB är ovanligt hos hjärtfriska individer.

Övrigt

 • EKG-diagnos av LPFB kräver att inga kliniska eller EKG-mässiga tecken till RVH föreligger. RVH är betydligt vanligare än LPFB och kan orsaka ett snarlikt EKG-mönster i extremitetsavledningarna.
 • LPFB kan simulera inferior infarkt.
 • LPFB kan dölja lateral infarkt.
 • T-vågsinvertering kan föreligga i inferiora avledningar och simulera ischemi.

Ospecifika intraventrikulära retledningshinder

Ett ospecifik retledningshinder innebär att QRS-tid överstiger 0,100 sek utan att uppfylla övriga kriterier för vänster- eller högergrenblock. QRS-komplexets morfologi spelar ingen roll.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt