Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt Progress
0% färdig

Kontinuerlig Doppler (Continuous Wave Doppler)

Vid kontinuerlig doppler skickas ultraljudsvågor oavbrutet från sändaren och dessa vågors reflektioner analyseras fortlöpande (Figur 1). Detta är möjligt genom att använda två olika uppsättningar av kristaller. Den ena uppsättningen skickar ut ultraljudsvågor och den andra analyserar reflektionerna. Den stora skillnaden gentemot pulsad doppler är alltså att ljudvågor skickas och analyseras oavbrutet, vilket gör att mycket högre hastigheter kan analyseras. Kontinuerlig doppler är således inte begränsad av pulsrepetitionsfrekvens (PRF), vilket omtalades i föregående avsnitt.

Figur 1. Principerna för kontinuerlig och pulsad doppler.

Nackdelen med kontinuerlig doppler är att man inte kan avgöra var (längs dopplerlinjen) som de olika hastigheterna uppmäts. Detta kan däremot göras med pulsad doppler genom att placera sample volume där man önskar göra mätningarna. Kontinuerlig doppler ger en spektralkurva som är helt ifylld vilket förklaras av att alla tänkbara hastigheter kommer registreras längs dopplerstrålen (Figur 2).

Figur 2. Kontinuerlig doppler placerad längs vänster kammare, mitralklaffens öppning och vänster förmak. Erinra att hastigheter (flöden) i riktning bort från sändaren visas nedanför baslinjen och hastigheter (flöden) mot sändaren visas ovanför baslinjen. Här ses ett snabbt och distinkt flöde (nästan 5 m/s) bort från sändaren under systole (systole börjar på R-vågens maximum). Denna hastighet representerar en uttalad mitralinsufficiens (läckage i mitralklaffen).

Med andra ord kan den kontinuerliga dopplern inte avgöra i vilken punkt maxhastigheten uppmäts (längs dopplerlinjen) men däremot kan den uppmäta mycket höga hastigheter längs dopplerlinjen.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt