Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steg
 1. Förord
 2. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12Kapitel
 3. Hemodynamik
  5Kapitel
 4. Den ekokardiografiska undersökningen
  3Kapitel
 5. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9Kapitel
 6. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8Kapitel
 10. Övriga tillstånd
  5Kapitel
Avsnitt 9, Kapitel 8

Trikuspidalisstenos (TS)

Avsnitt Progress
0% färdig

Trikuspidalisstenos är sällsynt och orsakas av reumatisk klaffsjukdom, kongenital hjärtsjukdom samt tumörer. Vid trikuspidalisstenos är klaffen förtjockad, rörelsebegränsad och eventuellt är klaffseglen sammanväxta i commissurerna. 

Stenosen bedöms med kontinuerlig Doppler och registreringarna görs under inandning eftersom hastigheterna över trikuspidalis är högre då. Maxhastighet över klaffen är >1.0 m/s vid stenos. Tryckhalveringstid (PHT, pressure half time) är som regel >190 ms vid uttalad stenos. Medeltryckskillnaden beräknas också och >5.0 mmHg indikerar att stenosen är kliniskt betydelsefull.

Höger förmak är som regel dilaterat pga motståndet i klaffen. Likaså är vena cava inferiors diameter förstorad.

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!