Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt 9, Kapitel 8

Trikuspidalisstenos (TS)

Avsnitt Progress
0% färdig

Trikuspidalisstenos är sällsynt och orsakas av reumatisk klaffsjukdom, kongenital hjärtsjukdom samt tumörer. Vid trikuspidalisstenos är klaffen förtjockad, rörelsebegränsad och eventuellt är klaffseglen sammanväxta i commissurerna. 

Stenosen bedöms med kontinuerlig Doppler och registreringarna görs under inandning eftersom hastigheterna över trikuspidalis är högre då. Maxhastighet över klaffen är >1.0 m/s vid stenos. Tryckhalveringstid (PHT, pressure half time) är som regel >190 ms vid uttalad stenos. Medeltryckskillnaden beräknas också och >5.0 mmHg indikerar att stenosen är kliniskt betydelsefull.

Höger förmak är som regel dilaterat pga motståndet i klaffen. Likaså är vena cava inferiors diameter förstorad.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt