Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt 4, Kapitel 7

Fractional shortening (FS)

Avsnitt Progress
0% färdig

Fractional shortening (FS) för skattning av systolisk funktion

Fractional shortening (FS) mäts i parasternal långaxelvy (PLAX) med M-mode. Man mäter ventrikelns diameter i slutsystole (LVESD) och slutdiastole (LVEDD) enligt formeln:

FS (%) = (LVEDD – LVESD / LVEDD) • 100

Figur 1. Mätningar för beräkning av fractional shortening.

Fractional shortening är den procentuella förkortningen av vänster kammares diameter. Även detta är ett trubbigt mått på kammarfunktion eftersom det bygger på flera antaganden. Kammarens geometri måste vara normal och det får inte finnas betydande regionala skillnader i kontraktil funktion (annars är inte förkortningen i mätpunkten representativ). Kammaren måste dessutom aktiveras normalt, vilket exempelvis inte är fallet vid vänstergrenblock (LBBB). Normalt värde på fractional shortening är >25%.

Om kammaren har normal geometri och ingen regional störning i kontraktilitet så korrelerar fractional shortening starkt med ejektionsfraktion beräknad i 2D. Liksom ejektionsfraktion är fractional shortening påverkad av preload och afterload.

Fractional shortening kan självfallet beräknas direkt i 2D-bilden.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt