Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt 9, Kapitel 6

Pulmonalisinsufficiens (PR)

Avsnitt Progress
0% färdig

Nästan alla vuxna har lite läckage i pulmonalisklaffen och det betraktas inte som patologiskt. Vid pulmonell hypertension föreligger däremot patologisk insufficiens. Tabell 1 redovisar orsaker till pulmonalisinsufficiens.

Vid pulmonalisinsufficiens blir höger kammare belastad vilket leder till förstoring av höger kammare.  Kammaren och RVOT blir förstorade, liksom blir proximala delen av lungartären.

Med kontinuerlig doppler i klaffen (parasternal kortaxelvy) kan färgdoppler avslöja ett läckage och med kontinuerlig doppler kan tryckskillnaderna skattas, liksom tryckhalveringstiden (PHT). En tät jetstråle med snabb deceleration (kort PHT) indikerar att insufficiensen är uttalad.  I dessa fall brukar läckaget upphöra tidigt i diastole, vilket innebär att spektralkurvan når baslinjen innan diastole är slut.

Tabell 1. Orsaker till pulmonalisinsufficiens.
Pulmonell hypertension (PH)
Endokardit
Myxom
Carcinoid hjärtsjukdom
Fallots tetrad
Marfans syndrom
Takayasus arterit
Komplikation till PA-kateter (hjärtkateterisering) eller annat ingrepp
Kongenital missbildning av klaffen (frånvaro av klaff)

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt