Referensvärden (normalvärden) för EKG-tolkning – Vuxna

1. Rytm Kontrollera Är kammarfrekvens regelbunden med 50–100 slag/min? Finns P-våg framför varje kammarkomplex? Normalvärden och differentialdiagnoser Vid sinusrytm är frekvens 50-100/min; P-våg föregår varje QRS-komplex;…

Referensvärden pediatrisk och neonatal EKG-tolkning

Tolkningsmetod för pediatrisk och neonatal EKG-tolkning Hjärtfrekvens Hjärtrytm P-våg PQ-tid QRS-komplexet ST-sträckan T-vågen U-våg QT-tid (QTc-tid) Neonatala referensvärden Barn, översikt Barn, P-våg Barn Q-våg Barn…

Högerkammarbelastning

Högerkammarbelastning Vid bedömning av höger hjärthalva är det viktigt att vara förtrogen med hemodynamiska principer och förhållanden som råder på höger sida. Ekokardiografi är förstahandsalternativ…

Kardiella tumörer

Tumörer i hjärtat: Benigna och maligna kardiella tumörer Kardiella tumörer är ovanliga. De kan uppkomma var som helst i hjärtat eller den omgivande vävnaden. Tumörerna…

Endokardit

Endokardit: orsaker, diagnostik, ekokardiografi & behandling Endokardit innebär att en bakteriell infektion engagerar hjärtklaffarna och detta är ett allvarligt tillstånd. Infektionshärden på klaffen kallas vegetation.…

Mitralisinsufficiens (MI/MR)

Den engelska benämningen för mitralisinsufficiens (MI) är mitral regurgitation (MR). Eftersom förkortningen MI oftast åsyftar myokardinfarkt (myocardial infarction), används förkortningen MR i detta kapitel. I…

Aortainsufficiens (AR/AI)

Den engelska benämningen för aortainsufficiens (AI) är aortic regurgitation (AR). Aortainsufficiens innebär att aortaklaffen inte håller tätt under diastole, varvid blod flödar tillbaka från aorta…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!