Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Förord
 2. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 3. Hemodynamik
  5 Kapitel
 4. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 5. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 6. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
Avsnitt 1 av 10
Pågående

Förord

Ekokardiografi (UKG, UCG) har en central position i modern kardiovaskulär medicin. Den ekokardiografiska undersökningen har numera en given position vid sidan av EKG, vitalparametrar och blodprover för utvärdering av patienter med misstänkt hjärt-kärlsjukdom. Faktum är att ekokardiografins snabba utveckling har fått hjärtauskultationen att framstå som en närmast onödig undersökning. Idag är ekokardiografi så central att flertalet kardiovaskulära utredningar börjar med denna undersökningen. Detta gäller patienter inom primär-, öppen- och slutenvård. Föga förvånande har intresset och förmågan att genomföra och tolka den ekokardiografiska undersökningen, liksom andra ultraljudsundersökningar, ökat lavinartat de senaste åren. Idag används ultraljudsdiagnostik, inklusive ekokardiografi, pre-hospitalt av ambulanspersonal, i primärvården av allmänläkare, sjuksköterskor, på akutmottagningarna av akutläkare och många, många fler. 

Det är tveklöst att ekokardiografi och ultraljudsdiagnostik kommer bli ännu vanligare framgent och fler yrkesgrupper kommer bemästra metoderna. Detta beror på att tekniken blir billigare, apparaterna blir enklare att hantera och dessutom sprids kompetensen mycket fort. Idag kan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper tränas upp relativt fort och detta arbete pågår inte bara i Sverige, utan i hela världen. Under de kommande åren kommer ultraljudsdiagnostikens status som en högspecialiserad undersökning avta och tekniken kommer användas på bred front.

Ekokardiografi är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan fysiken, datortekniken och medicinen. Den tekniska utvecklingen har gått mycket fort och gett upphov till nya tekniker som tvådimensionell ekokardiografi (2D), tredimensionell (3D) ekokardiografi, Dopplerundersökning, transesofageal ekokardiografi (TEE) samt kontrastförstärkt ekokardiografi. Med dessa metoder kan man erhålla en detaljerad vy av hjärtat och dess funktion.

Här diskuteras ekokardiografi och akuta ultraljudsdiagnostik. Upplägget är sådant att vem som helst skall kunna tillgodogöra sig innehållet. Utöver rent ekokardiografiska aspekter så inbegriper texten även kardiovaskulära principer, evidensbaserad utredning och behandling samt patofysiologi.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt