Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Förord
 2. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 3. Hemodynamik
  5 Kapitel
 4. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 5. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 6. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
Avsnitt 7 av 10

Kardiomyopati

Kardiomyopati innebär att myokardiet är strukturellt och funktionellt förändrat och förändringarna förklaras inte av kranskärlssjukdom, hypertoni, klaffsjukdom eller kongenital hjärtsjukdom. Kardiomyopati leder till försämrad hjärtfunktion och hjärtsvikt.

Det finns sex typer av kardiomyopati:

 • Hypertrof kardiomyopati (Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM) – Denna typ av kardiomyopati karaktäriseras av uttalad hypertrofi av myokardiet.
 • Dilaterad kardiomyopati (Dilated Cardiomyopathy, DCM).
 • Arytmogen högerkammardysplasi (Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia / Cardiomyopathy, ARVC / ARVD).
 • Restriktiv kardiomyopati (Restrictive Cardiomyopathy, RCM).
 • Takotsubo kardiomyopati.
 • Non-compaction cardiomyopathy.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt