Avsnitt Progress
0% färdig
EKG 1. Den initiala rytmen är förmaksflimmer. Det femte slaget är ett ventrikulärt extraslag (VES). Därefter uppstår en ventrikeltakykardi (VT). I den övre avledningen framstår den som mer polymorf, jämfört med den nedre avledningen.
EKG 2. Även om EKG-signalen i den övre avledningen är desorganiserad, så ses QRS-komplex. EKG-signalen i den nedre avledningen visar en polymorf ventrikeltakykardi/ventrikelfladder.
EKG 3. Fortsatt polymorf ventrikeltakykardi/ventrikelfladder.
EKG 4. Fortsatt ventrikeltakykardi/ventrikelfladder.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt