Avsnitt Progress
0% färdig
EKG 1. Den initiala rytmen är förmaksflimmer. Det ses två ventrikulära extraslag (VES), slag 2 och 7, innan en polymorf ventrikeltakykardi uppstår.
EKG 2. Polymorf ventrikeltakykardi.
EKG 3. Ventrikeltakykardin terminerar spontant.
EKG 4. Ventrikeltakykardin återuppstår och terminerar ånyo.
ECG 5. Självterminerande polymorf ventrikeltakykardi.
ECG 6. Upprepade skurar av ventrikeltakykardi (VT).
EKG 7. Fortsatt ventrikulär ektopi och skurar av VT.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt