Avsnitt Progress
0% färdig

Varje registrering (EKG) innehåller två avledningar. EKG-remsorna visas i kronologisk ordning under hjärtstoppet.

EKG 1. Sinusrytm avbruten av ventrikeltakykardi (VT).
EKG 2. Spontant upphörande av ventrikeltakykardin (VT). QRS-komplexen i slutet av remsan är väsentligan av samma morfologi som komplexen innan VT startade.
EKG 3. Efter det tredje sinusslaget ses ett ventrikulärt extraslag (VES). Därefter ses ett sinusslag följt av en kort VT på 3 slag.
EKG 4. Sinustakykardi (P-vågor föregår QRS).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt