Avsnitt Progress
0% färdig
EKG 1. Den bakomliggande rytmen är förmaksflimmer. På EKG-remsan ses tre QRS-T-komplex, där de två sista har snarlik morfologi. Det är svårt att avgöra slagens ursprung utifrån ovanstående registrering.
EKG 2. Den inledande delen visar QRS-komplex med liknande morfologi som de sista slagen i EKG 1, vilket möjligtvis är en supraventrikulär rytm. Därefter uppkommer tre korta ventrikeltakykardier.
EKG 3. Upprepade ventrikeltakykardier (VT).
EKG 4. Det finns nu synliga ST-höjningar och Q-vågor som inte sågs på den första inspelningen (EKG 1).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt