Avsnitt Progress
0% färdig
EKG 1. Sinusrytm avbruten av polymorf VT.
EKG 2. Polymorf VT.
EKG 3. Polymorf VT.
EKG 4. Polymorf VT övergår till ventrikelflimmer (VF).
EKG 5. Ventrikelflimmer (VF).
EKG 6. Defibrillering under ventrikelflimmer (VF).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt