Avsnitt Progress
0% färdig

Anafylaxi som orsak till hjärtstopp

Anafylaktiskt hjärtstopp handläggs enligt HLR-algoritmen, inklusive användning av 1 mg adrenalin intravenöst.

De vanligaste orsakerna till anafylaktiskt hjärtstopp är födoämnesallergi, insektsbett och läkemedelsreaktioner. Den absoluta majoriteten av anafylaktiska hjärtstopp uppvisar PEA som första rytm (ca 90%). Övriga uppvisar VF eller asystoli (Ebo et al).

Symptom på anafylaxi

 • Oro, ångest
 • Hudkostym:
  • Klåda
  • Urtikaria
 • Luftvägar:
  • Dyspné
  • Bronkospasm, stridor, väsande andning
  • Hypoxi
  • Livshotande luftvägssvullnad, med svullnad av läppar, tunga, uvula. Detta orsakar luftvägsobstruktion.
 • Cirkulation:
  • Hypotension
  • Cirkulationsstillestånd (hjärtstopp)

Anafylaxi kan förelugga utan synliga symtom på hudkostym och övre luftvägar. Anafylaktiskt hjärtstopp ska misstänkas bland yngre patienter, vid känd allergi, vid exponering för potenta allergener (t ex getingstick, jordnötter, etc), vid svullna luftvägar och hudförändringar förenliga med anafylaxi. Om individen uppvisat dyspné, väsande andning eller hosta innan hjärtstoppet kan det också tala för anafylaxi.

Behandling av anafylaxi och hjärtstopp

 • Hjärtstopp handläggs enligt HLR-algoritm, vilket innebär att majoriteten av dessa patienter får 1 mg adrenalin iv omedelbart. Denna dos är dubbelt så hög som dosen som rekommenderas vid anafylaxi, vilken dessutom administreras intramuskulärt.
 • Vid anafylaxi utan hjärtstopp:
  • Ge omedelbart 0.5 mg adrenalin im i lårets anterolaterala muskelloge).
  • Upprepa adrenalininjektion im efter 3-5 minuter om effekt inte erhållits.
  • Om intramuskulärt adrenalin är otillräckligt:
   • Ge intravenös bolus adrenalin (20-50 μg) eller adrenalin i infusion (0.01 till 0.10 μg/kg/min).
  • Pediatrisk dosering: 0.01 mg/kg.
  • Maximal dos adrenalin intramuskulärt: 0.5 mg/injektion.
 • Ge omedelbart syrgas 100% och vätska (iv eller io). Syrgassaturation skall vara >94%.
 • Ge omedelbart infusion NaCl: 500 ml på 5-10 min. Infundera mer vid behov. Ge bolus vid behov.
 • Om hypotension inte hävs med vätska och adrenalin övervägs andra vasopressorer:
  • Vasopressin
  • Noradrenalin
  • Fenylefrin
 • Eliminera allergenen. Stoppa läkemedelsinfusioner som misstänks orsaka anafylaxi. Ta bort getingstick eller andra rester av allergener i kontakt med kroppen.
 • Överväg att ge glukagon 1-2 mg iv om patienten använder beta-blockerare regelbundet.
 • Steroider och antihistaminer saknar evidens vid hjärtstopp.

Referenser

DeBehnke DJ, Hilander SJ, Dobler DW, Wickman LL, Swart GL. The hemodynamic and arterial blood gas response to asphyxiation: a canine model of pulseless electrical activity. Resuscitation 1995;30:16975.

Safar P, Paradis NA, Weil MH. Asphyxial cardiac arrest. In: Paradis NA, Halperin HR, Kern KB, Wenzel V, Chamberlain DA, editors. Cardiac arrest—the science and practice of resuscitation medicine.

Kitamura T, Kiyohara K, Sakai T, et al. Epidemiology and outcome of adult out-of-hospital cardiac arrest of non-cardiac origin in Osaka: a population-based study. BMJ Open 2014;4:e006462.

Deasy C, Bray J, Smith K, et al. Hanging-associated out-of-hospital cardiac arrests in Melbourne, Australia. Emerg Med 2013;30:3842.

Luna GK, Pavlin EG, Kirkman T, Copass MK, Rice CL. Hemodynamic effects of external cardiac massage in trauma shock. J Trauma 1989;29:1430-3.

Jeffcoach DR, Gallegos JJ, Jesty SA, et al. Use of CPR in hemorrhagic shock, a dog model. J Trauma Acute Care Surg 2016;81:27-33.

Watts S, Smith JE, Gwyther R, Kirkman E. Closed chest compressions reduce survival in an animal model of haemorrhageinduced traumatic cardiac arrest. Resuscitation 2019;140: 37-42.

Endo A, Kojima M, Hong ZJ, Otomo Y, Coimbra R. Open-chest versus closed-chest cardiopulmonary resuscitation in trauma patients with signs of life upon hospital arrival: a retrospective multicenter study. Crit Care 2020;24:541.

Ebo DG, Clarke RC, Mertes PM, et al. Molecular mechanisms and pathophysiology of perioperative hypersensitivity and anaphylaxis: a narrative review. Br J Anaesth 2019;123:e3849.

Wallmuller C, Meron G, Kurkciyan I, et al. Causes of in-hospital cardiac arrest and influence on outcome. Resuscitation 2012;83:120611.

Wang CH, Huang CH, Chang WT, et al. The effects of calcium and sodium bicarbonate on severe hyperkalaemia during cardiopulmonary resuscitation: a retrospective cohort study of adult in-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2016;98:10511.

Saarinen S, Nurmi J, Toivio T, et al. Does appropriate treatment of the primary underlying cause of PEA during resuscitation improve patients’ survival? Resuscitation 2012;83:81922.

Mroczek T, Gladki M, Skalski J. Successful resuscitation from accidental hypothermia of 11.8 degrees C: where is the lower bound for human beings? Eur J Cardiothorac Surg 2020;58:10912.

Stephen CR, Dent SJ, Hall KD, Smith WW. Physiologic reactions during profound hypothermia with cardioplegia. Anesthesiology 1961;22:87381.

Frei C, Darocha T, Debaty G, et al. Clinical characteristics and outcomes of witnessed hypothermic cardiac arrest: a systematic review on rescue collapse. Resuscitation 2019;137:418.

Wood S. Interactions between hypoxia and hypothermia. Annu Rev Physiol 1991;53:7185.

Podsiadlo P, Darocha T, Svendsen OS, et al. Outcomes of patients suffering unwitnessed hypothermic cardiac arrest rewarmed with extracorporeal life support: a systematic review. Artif Organs 2020.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt