Avsnitt Progress
0% färdig

Varje registrering (EKG) innehåller två avledningar. EKG-remsorna visas i kronologisk ordning under hjärtstoppet.

Kön: ManÅlder: 43 årSjukhistoria: Inga kända sjukdomarLäkemedel: Inga
EKG 1. Sinusrytm avbruten av snabb polymorf ventrikeltakykardi (VT).
EKG 2. Snabb polymorf VT som gradvis får lägre amplitud och blir mer oregelbunden.
EKG 3. Ventrikelflimmer har nu utvecklats. Detta ventrikelflimme är grovvågigt (höga amplituder), vilket innebär att sannolikheten för att lyckas med defibrillering är hög.
EKG 4. Fortsatt ventrikelflimmer.
EKG 5. Fortsatt ventrikelflimmer, som nu har lägre amplitud (finvågigt ventrikelflimmer), och är svårare att defibrillera.
EKG 6. Ventrikelflimret blir mer grovvågigt efter HLR.
EKG 7. Fortsatt grovvågigt ventrikelflimmer efter kompressioner.
EKG 8. Fortsatt grovvågigt ventrikelflimmer.
EKG 9. Defibrillering (röd pil), med efterföljande asystoli.
EKG 10. I början av rytmremsan ses störningar från HLR (kompressionsartefakt). De röda pilarna visar sinusslagens QRS-komplex.
EKG 11. Ventrikelflimmer återkommer och defibrilleras ånyo. En kort asystoli följer och man kan ana QRS-komplex mot slutet av remsan.
EKG 12. Sinusrytm (sinustakykardi).
EKG 13. Patienten utvecklar därefter en monomorf VT.
EKG 14. Den monomorfa ventrikeltakykardin terminerar spontant och då återkommer sinusrytmen, nu med ST-höjningar i dessa två avledningar.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt