0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt 2, Kapitel 5

Sinusrytm

Avsnitt Progress
0% färdig

Sinusrytm

Sinusrytm är hjärtats normala rytm och har diskuterats i föregående kapitel. Nedan listas de kriterier som fordras för att konstatera att sinusrytm föreligger. Figur 1 visar ett normalt EKG med sinusrytm.

EKG-kriterier för sinusrytm

 • Regelbunden rytm med kammarfrekvens 50-100/min.
 • P-våg har ett konstant utseende och föregår varje QRS-komplex.
 • Alltid positiv P-våg i avledning II.
Figur 38. Sinusrytm. Normalt EKG i övrigt.
Figur 1. Sinusrytm. Normalt EKG i övrigt. En isolerad T-vågsinvertering i V1 är normalvariant (den är konkordant med QRS-komplexet).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt