Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt Progress
0% färdig

Färgdoppler

Hastigheter som uppmäts i en pulsad dopplers sample volume kan även färgkodas. Konventionellt används en färgskala från blått till rött. Blå färg innebär hastighet (rörelse) bort från sändaren och röd färg innebär hastighet (rörelse) mot sändaren. Således kan flödet som uppmäts i en sample volume presenteras med en färg. Om ett stort antal sample volumes placeras längs flera doppler linjer så kan hastigheterna i området visas med färger (Figur 1).  Som framgår av Figur 1 så läggs dopplerbilden ovanpå 2D-bilden, vilket gör det enkelt att lokalisera flödena i hjärtat. Ju ljusare färg desto högre hastighet.

Figur 1. Bilden till vänster visar en färgdoppler placerad över mitralisklaffen och vänster förmak. Bilden till höger visar hur detta området analyseras med hjälp av många sample volumes.

Den stora fördelen med färgdoppler är att den möjliggör en snabb visualisering av flöden, hastigheter och volymer. Detta är användbart för att upptäcka klaffläckage och defekter i förmak eller kammare (Figur 2). Dessutom kan färgdopplern användas för att rikta den kontinuerliga dopplern till önskad plats.

Figur 2. Färgdoppler avslöjar riktning och omfattning på läckage i aortaklaffen.

Eftersom färgdoppler är en typ av pulsad doppler så begränsas den av Nyquistgränsen. Faktum är att färgdoppler begränsas mer av Nyquistgränsen än vanlig pulsad doppler, vilket beror på att pulsrepetitionsfrekvensen (PRF) sjunker när man analyserar både 2D-bilden och dopplersignalerna samtidigt. Om blodflödets hastighet överskrider Nyquistgränsen så uppkommer aliasing och då byter flödet färg (blått blir rött och rött blir blått). Aliasing brukar uppkomma vid hastigheter över 0.5 m/s. För att minska aliasing så bör minimera avståndet mellan sändaren och färgsektorn (där simple volumes är placerade) och använda minsta möjliga färgsektor.

Observera att färgdoppler presenterar medelhastigheten i varje sample volume (alltså inte maxhastigheten). Om en sample volume upptäcker stora skillnader i hastigheter mellan konsekutiva registreringar så talar det för att flödet är turbulent där; ultraljudsmaskinen är programmerad att presentera sådana flöden med grön färg för att indikera att flödet är turbulent där. I Figur 1 finns områden med grön dopplersignal.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt