Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt 7, Kapitel 4

Takykardi-inducerad kardiomyopati

Avsnitt Progress
0% färdig

Kardiomyopati orsakad av takykardi

En långdragen takykardi kan orsaka kardiomyopati med dilatation av vänster kammare. Denna typ av takykardi kallas takykardi-inducerad kardiomyopati och kan orsakas av alla typer av takyarytmier. Även friska och barn kan drabbas av denna typ av kardiomyopati. Prognosen är dock god och den absoluta merparten av patienterna återhämtar sig fullständigt när rytmen normaliserats (dvs när sinusrytm etablerats; Gopinnathair et al). Återhämtningen kan dock ta flera månader.

Takykardi-inducerad kardiomyopati är en viktig orsak till nedsatt vänsterkammarfunktion bland patienter med förmaksflimmer och andra supraventrikulära takyarytmier. Även ventrikulära takyarytmier (återkommande episoder med ventrikeltakykardi) kan orsaka denna typ av kardiomyopati. Den viktigaste faktorn tycks vara takyarytmins duration, snarare än kammarfrekvensen. Ju längre duration takyarytmin har, desto skadligare är den.

En långdragen takyarytmi har två principiella hemodynamiska effekter:

 • Takyarytmi ger minskad preload och därmed mindre slagvolymer, lägre blodtryck och sämre organperfusion.
 • Takyarytmin orsakar kardiomyopati, vilket försämrar vänsterkammarfunktionen ytterligare.

Alla takyarytmier kan ge kardiomyopati, förutsatt att de blir långdragna. Detta gäller även frekventa ventrikulära extraslag (VES). Som regel krävs >20000 VES/dygn för att orsaka denna kardiomyopati.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt