Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt 4, Kapitel 5

Vänster kammares storlek och massa

Avsnitt Progress
0% färdig

Vänster kammares storlek och massa

Vänster kammares massa (vikt) kan också avspegla kammarens funktion och belastning, även om detta är ett indirekt mått. Massan är särskilt viktig vid bedömning av hypertrofi och kardiomyopati. Flera formler har tagits fram för att beräkna kammarens massa. Dessa är som regel enkla matematiska beräkningar som presenteras i Figur 1. Beräkningarna förutsätter att geometrin är normal, annars leder de till felskattningar.

Figur 1.

massaVK = 1.05 (massatotal – massakaviteten)
VK = vänster kammare; 1.05 = myokardiets masskonstant.

Diagnosen vänsterkammarhypertrofi baseras på vänster kammares totala massa, som kan beräknas genom att rekvirera mätningarna som framgår i Figur 1. Då beräknar maskinen automatiskt RWT (Relative Weight Thickness), förutsatt att även vikt, längd och kön angivits. RWT är ett mått på typ av hypertrofi. Som regel brukar hypertrofi innebära att väggtjockleken överskrider 12 mm. Det innebär att en väggtjocklek >12 mm bör föranleda misstanke om hypertrofi.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt