Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt Progress
0% färdig

Vid M-mode börjar man med att orientera sig via 2D-bilden (överst i Figur 1).  Man placerar ultraljudslinjen på önskad plats och startar M-mode, som då avbildar alla strukturer längs linjen. Även denna bilden uppdateras kontinuerligt (x-axeln visar tid). Detta gör att man kan observera hur hjärtats väggar rör sig (längs ultraljudslinjen). Eftersom M-mode endast avbildar en enda linje så blir både den temporala och axiala upplösningen mycket hög, betydligt högre än för 2D. M-mode används för att kvantifiera hur stor rörligheten är samt för att mäta dimensioner. M-mode har högre sensitivitet för väggrörlighetsstörningar men begränsas av att den endast kan granska en linje i taget.

Figur 1. M-mode.
Figur 2. M-mode.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt