Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt Progress
0% färdig

Bildoptimering vid ekokardiografi

För att erhålla optimal bildkvalitet måste man som regel justera flera parametrar fortlöpande under undersökningen. Justeringen görs med hjälp av reglage som finns på maskinen. Vanligtvis börjar undersökningen med att man hittar en översiktsbild. Därefter minskar man djupet (i den mån det är möjligt). När djupet minskas så ökar frame rate, vilket ger bättre upplösning. Om det är möjligt minskas även bildens bredd, vilket också resulterar i bättre upplösning. Om man är intresserad av en särskild struktur, t ex aortaklaffen, så kan man zooma in klaffområdet. Detta förbättrar upplösningen i just det området. Alternativt kan man flytta fokus till den nivån man är intresserad av. Om man upplever bilden för mörk, eller om vävnadsgränserna är otydliga, så kan man justerar förstärkningen (eng. gain). När man ökar förstärkningen så blir vävnaden vitare. Detta är de övergripande principerna för bildoptimering. Vardera parametere diskuteras i detalj här nedan.

Djup & Zoom

Innan man justerar djup och zoom så hittar man en översiktsbild. På den bilden avgör man vilka segment som kan ignoreras. Justera därefter bredd och djup för att eliminera segment som kan ignoreras. Detta förbättrar bildkvaliteten eftersom frame rate kan ökas. Om en särskild region är av intresse så kan den regionen zoomas in. Om bilden blir för grovkornig så har man zoomat för mycket.

Förstärkning: Time Gain Compensation (TGC)

Figur 1. TGC och gain control.

Maskinen förstärker som regel alla inkommande (reflekterade) ultraljudsstrålar men undersökaren kan också förstärka signalerna manuellt. Detta görs med gain control eller time-gain compensation (TGC).

Gain control reglerar hela bildens förstärkning. När man vrider upp gain så förstärks alla signalerna och vävnaden blir vitare. Detta kan förtydliga gränsskikten mellan vävnader, men om förstärkningen blir för kraftig så blir bilden otydlig.

Time-gain control (TGC) används för att justera gain på utvalda nivåer. TGC består av flera reglage med vilka man justerar förstärkningen på ett en viss nivå (djup).Eftersom ultraljudsstrålarna är som glesast längst bort i bilden så brukar man vrida upp TGC där.

Frekvens

Låga frekvenser ger god penetration, men sämre upplösning. Höga frekvenser ger god upplösning men sämre penetration. Om bilden är otydlig på djupet bör man prova minska ljudvågornas frekvens. Om man studerar strukturer nära sändaren bör man istället öka ljudvågornas frekvens.

Fokus

Fokus placeras på den nivån där det man undersöker är beläget. Man kan välja att placera ett eller flera fokus (multipla fokus sänker bilduppdateringsfrekvensen).

Frame rate (bilduppdateringsfrekvens)

Högt värde gör att man ser rörliga strukturer bra.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt