0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

AV-block I

AV-block I innebär att överledning från förmak till kammare är långsammare än normalt vilket karaktäriseras av förlängd PQ-tid (0.22 s) men alla P-vågor följs av QRS-komplex. AV-block I är oftast ofarligt och hindret är i regel lokaliserat i själva AV-noden. Se Figur 94.

EKG-kriterier

 • PQ-tid ≥0,22 s.
 • Alla P-vågor följs av QRS-komplex.

AV-block I med breda QRS-komplex

AV-block I med normala QRS-komplex (QRS-tid <0.12 s) är lokaliserat i AV-noden (90%) eller His bunt (10%). Om AV-block I föreligger tillsammans med breda QRS-komplex (QRS-tid ≥0.12 s) kan blockeringen vara belägen bilateralt i skänklarna. Denna typ av AV-block I kan utvecklas till AV-block III och således kräva pacemaker.

Du är inte inloggad.

Hinder innan AV-noden (prenodalt hinder)

Vid AV-block I kan faktiskt hindret finnas i förmaksmyokardiet omkring AV-noden. Detta yttrar sig med breda P-vågor med låg amplitud. Detta är en ovanlig variant.

Prognos

Isolerat AV-block I med normala QRS-komplex har mycket god prognos och förekommer även hos för övrigt friska individer. AV-block I med breda QRS har större klinisk betydelse eftersom det kan progrediera till AV-block II och III. Pacemaker är ofta nödvändigt vid AV-block I med breda QRS-komplex.

Behandling

Se Utredning och behandling av AV-block I, II och III.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt