0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt 2, Kapitel 19

Ventrikulär rytm (VR) och idioventrikulär rytm

Avsnitt Progress
0% färdig

Ventrikulära rytmer: rytmer som härstammar från kammarna

Ventrikulär rytm och idioventrikulär rytm (även kallad accelererad ventrikulär rytm) har sitt ursprung i kammarna. I princip alla rytmer med impulsursprung i kammarna har breda QRS-komplex (QRS-tid 0.12 sek). Detta beror på att impulsen depolariserar kammarna helt eller delvis utanför retledningssystemet, vilket går trögt. Eftersom depolarisationen är onormal blir även repolarisationen annorlunda (se kapitel 1, sekundära ST-T-förändringar). Därför får QRS och ST-T motsatta riktningar, dvs ett huvudsakligen positivt QRS-komplex följs av ett negativt ST-T-utslag, och vice versa (Figur 52).

Du är inte inloggad.

De vanliga arytmimekanismerna (ökad/abnormal automaticitet, triggad aktivitet och re-entry) gör sig gällande för arytmier med ursprung i kammarna. Impulsen kan utgå från alla celltyper.

Ventrikulär rytm (VR) föreligger om minst 3 konsekutiva slag har ventrikulärt ursprung. Frekvensen är 20–40 slag/min, rytmen är regelbunden och ST-T-utslaget och QRS-utslaget har motsatt riktning. VR ses oftast när sinusimpulsen uteblivit, t ex pga ett komplett AV-block. I händelse av komplett AV-block kan alltså VR vara livräddande men rytmen är opålitlig och oftast hemodynamiskt otillräcklig. Se Figur 52.

Accelererad ventrikulär rytm (sk idioventrikulär rytm) är helt enkelt en ventrikulär rytm med frekvens 60–100 slag/min (se EKG nedan). Rytmen är oftast regelbunden och har en gradvis start och terminering. Eftersom denna rytmens frekvens ligger inom sinusknutans intervall är det vanligt att rytmen växlar mellan sinusrytm och idioventrikulär rytm. Sannolikt orsakas detta av ökad automaticitet i ett kammarfokus. Idioventrikulär rytm ses oftast vid reperfusion efter hjärtinfarkt (PCI eller trombolys med lyckad revaskularisering). Arytmin ses också vid läkemedelsbiverkning, hypoxi och elektrolytrubbningar. Idioventrikulär rytm är oftast unifokal (dvs alla QRS-komplexen har samma utseende) men vid akut ischemi och myokardit kan multifokal variant ses (vilket innebär att QRS-komplexen har varierande utseenden).

Idioventrikulär rytm är godartad, övergående och sällan behandlingskrävande. Det är sällsynt att accelererad ventrikulär rytm övergår i ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer och inte heller brukar hjärtminutvolymen påverkas nämnvärt.

Du är inte inloggad.

Behandling

Asymptomatiska patienter behöver oftast ingen behandling. Notera att idioventrikulär rytm nästan alltid är temporär och sinusrytm återkommer nästan alltid. Patienter med ventrikulär rytm med otillräcklig minutvolym handläggs som bradyarytmi. Genom att ge atropin ökar den supraventrikulära impulsfrekvensen och då kan den sätta sig över den ventrikulära rytmen.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt