Sinoatrialt block (SA block)

avsnitt Progress
0% Avklarad

Sinoatrialt block (SA block)

Sinoatrialt (SA) block uppstår när sinusknutans impuls inte propageras till förmaken, eller om propageringen är fördröjd. Detta yttrar sig genom bortfall av P-vågor och efterföljande kammarkomplex. SA-block indelas i grad I, II och III men 12-avlednings-EKG möjliggör endast diagnostisering av grad II. Bland orsakerna till SA-block ingår: sinusknutedysfunktion, perimyokardit, ischemi/infarkt, läkemedelsbiverkning (prokainamid, digitalis). Elitidrottare kan ha SA-block som är ofarliga. SA-blocken illustreras i Figur 41.

SA-block grad I

Vid SA-block grad I är överledningstid från sinusknuta till förmak förlängd. Detta kan inte diagnostiseras med 12-avlednings-EKG eftersom sinusknutans aktivitet inte syns.

SA-block grad II

SA-block grad II indelas i typ 1 och typ 2. Vid båda typerna kan blockeringen vara regelbunden, övergående eller intermittent.

  • SA-block grad II typ 1: fördröjningen mellan sinusimpuls och P-våg förlängs successivt, vilket leder till att P-P-intervallet förkortas, tills en sinusimpuls blockeras helt. Pausen som uppkommer är kortare än 2 gånger den föregående hjärtcykeln. P-P-intervallet efter pausen är längre än P-P-intervallet före pausen.
  • SA-block grad II typ 2: vissa impulser blockeras sporadiskt. Pausen alltid är multiplar (vanligen 2–4) av det vanliga P-P-intervallet.

SA-block grad III

Vid SA-block grad III överleds inga impulser från sinusknuta till förmak och därför stannar hjärtat om ingen ersättningsrytm etableras. Detta kan inte heller upptäckas på konventionellt EKG utan kräver intrakardiella elektroder vid sinusknutan.

Här följer 8 EKG-remsor som visar samtliga SA-block samt mekanismen bakom.

”EKG

Behandling

Symptomatisk SA-block behandlas med pacemaker. För detaljer se sinusknutedysfunktion.

4/5 (5 Reviews)

Kursöversikt

Till översikten Expandera alla
Aktuell kurs: EKG-boken
error: Innehållet är skyddat.

Sök i EKG-boken & kursen

Innehåll

Till översikten Expandera alla
Aktuell kurs: EKG-boken

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

Lär dig EKG

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!