0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt 8, Kapitel 2

Pediatriska aspekter av EKG-avledningar

Avsnitt Progress
0% färdig

EKG-avledningar och registrering av EKG på barn

På EKG-kurvan är x-axeln (pappershastighet i millimeter per sekund) och y-axeln (amplitud i millivolt) samma som för vuxna. Pappershastigheten är som regel 50 mm/s eller 25 mm/s. Själva pappershastigheten har ingen betydelse för EKG-tolkning men många gånger kan det vara lättare att mäta intervaller (och bedöma EKG-vågorna) med 50 mm/s eftersom denna snabbare pappershastigheten tänjer ut EKG-kurvan. Se Figur 2.

Figur 1. Pappershastighet och amplituder. I Sverige används 50 mm/s som standard men de flesta maskiner har flera hastighetsalternativ. Vid rytmregistrering är 25 mm/s eller 10 mm/s vanligt.
Figur 1. Pappershastighet och amplituder. I Sverige används 50 mm/s som standard men de flesta maskiner har flera hastighetsalternativ. Vid rytmregistrering är 25 mm/s eller 10 mm/s vanligt.

Kvaliteten på EKG blir bättre om barnet är stilla eftersom det blir färre störningar. Detta är inte sällan ett problem eftersom de flesta barn har spontana rörelser och dessutom kan anledningen till EKG-registreringen vara besvärande för barnet. Lyckligtvis kan barn ofta distraheras, t ex av en förälder som fångar barnets uppmärksamhet.

För att minska störningar från extremiteternas muskelrörelser brukar man flytta extremitetselektroderna närmare bålen. Förslagsvis kan elektroderna fästas proximalt på överarmen och låren.

Bröstelektrodernas positioner ändras inte. Utöver standardelektroderna kan även avledningarna V3R, V4R och V7 behövas. Som regel kopplas V3R och V4R på barn under 5 år, eftersom dessa barn har höger kammare placerad till höger om sternum. Den anatomiska platsen för V4R och V3R är densamma som för V3 och V4, fast på höger bröstkorgshalva. Se Figur 2.

Figur 2. Elektrodplacering för EKG på barn.

Placering av bröstelektroder

 • V1 placeras vid högra bröstbenskanten, fjärde interkostalrummet.
 • V2 placeras vid vänstra bröstbenskanten, fjärde interkostalrummet.
 • V3 placeras diagonalt mellan V2 och V4.
 • V4 placeras mellan revben 5 och 6 i medioclavicularlinjen på vänster sida.
 • V5 placeras i höjd med V4 i främre axillarlinjen.
 • V6 placeras höjd med V4 och V5 i mittaxillarlinjen.
 • V4R placeras mellan revben 5 och 6 i medioclavicularlinjen på höger sida.
 • V3R placeras diagonalt mellan V2R och V4R.
 • V7 placeras på ryggen, under scapulas lägsta punkt.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt