Sinusarytmi (respiratorisk sinusarytmi)

Kursmoment

Kurssidan Visa alla
Aktuell kurs: EKG-boken
avsnitt Progress
0% Avklarad

Sinusarytmi (respiratorisk sinusarytmi)

Respiratorisk sinusarytmi uppfyller kriterier för sinusrytm men rytmen är något oregelbunden (Figur 39). Detta är oftast normalfysiologiskt och ses frekvent hos friska unga individer. Fenomenet beror på att hjärtfrekvens stiger vid inandning (minskad vagusaktivitet) och minskar vid utandning (ökad vagusaktivitet). Om man håller andan blir rytmen helt regelbunden. Respiratorisk sinusarytmi är ovanligt hos vuxna/äldre och kan då orsakas av myokardischemi, sinusknutesjukdom eller digitalistoxicitet. En första diagnostik åtgärd är att be patienten hålla andan; om rytmen blir regelbunden så indikerar det att tillståndet sannolikt är ofarligt.

 

”EKG

 

Behandling av sinusarytmi

Behandlas inte. Kontrollera dock att patologiska orsaker till sinusarytmi inte föreligger.

5/5 (2 Reviews)

Kursprogress

0% Avklarad
0/96 Steg

Kursmoment

Kurssidan Visa alla
Aktuell kurs: EKG-boken