0% färdig
0/0 Steg
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5Kapitel
 2. Arytmier
  24Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22Kapitel
 4. Retledningshinder
  9Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Handläggning av patienter med AV-block

Utöver EKG, sedvanlig anamnes (med fokus på orsaker till AV-block, se ovan) och status bör man kontrollera troponin I/T för att utesluta ischemisk orsak till AV-block. Holter-EKG är av värde vid paroxysmala besvär om man är osäker på diagnosen.

Behandling av AV-block I, II och III

Akutbehandling

Behandlingen i akutskedet riktas mot bradykardi. Börja med atropin 0.5 mg i.v (kan upprepas). Atropin hjälper om hindret är beläget i AV-noden men observera att atropin kan förvärra tillståndet om hindret är beläget i His-Purkinjesystemet. Isoprenalin-dropp (5 mikrogram/min) kan också ges (bör undvikas vid akuta koronara syndrom eftersom isoprenalin då kan trigga ventrikeltakykardier). Om bradyarytmi/asystoli kvarstår kan temporär transvenös eller transkutan pacemaker användas. Sistnämnda är smärtsamt och kräver sedering, men är å andra sidan snabbt tillgänglig. Glöm inte sätta ut läkemedel som kan vara orsaken till AV-blocket.

AV-block till följd av reversibla orsaker behöver inte permanent pacemaker. Höggradigt AV-block vars orsak inte är reversibel behöver oftast pacemaker.

Permanent pacemaker

 • AV-block I och AV-block II Mobitz typ I: Behöver bara åtgärdas om patienten är symptomatisk.
 • AV-block II Mobitz typ II och AV-block III: Indikationen för pacemaker är mycket stark. Vid Mobitz typ II med breda QRS-komplex är pacemaker indicerat även i frånvaro av symptom. Alla AV-block III bör få pacemaker om orsaken till AV-blocket inte är reversibelt.
error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!