0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Handläggning av patienter med AV-block

Utöver EKG, sedvanlig anamnes (med fokus på orsaker till AV-block, se ovan) och status bör man kontrollera troponin I/T för att utesluta ischemisk orsak till AV-block. Holter-EKG är av värde vid paroxysmala besvär om man är osäker på diagnosen.

Behandling av AV-block I, II och III

Akutbehandling

Behandlingen i akutskedet riktas mot bradykardi. Börja med atropin 0.5 mg i.v (kan upprepas). Atropin hjälper om hindret är beläget i AV-noden men observera att atropin kan förvärra tillståndet om hindret är beläget i His-Purkinjesystemet. Isoprenalin-dropp (5 mikrogram/min) kan också ges (bör undvikas vid akuta koronara syndrom eftersom isoprenalin då kan trigga ventrikeltakykardier). Om bradyarytmi/asystoli kvarstår kan temporär transvenös eller transkutan pacemaker användas. Sistnämnda är smärtsamt och kräver sedering, men är å andra sidan snabbt tillgänglig. Glöm inte sätta ut läkemedel som kan vara orsaken till AV-blocket.

AV-block till följd av reversibla orsaker behöver inte permanent pacemaker. Höggradigt AV-block vars orsak inte är reversibel behöver oftast pacemaker.

Permanent pacemaker

 • AV-block I och AV-block II Mobitz typ I: Behöver bara åtgärdas om patienten är symptomatisk.
 • AV-block II Mobitz typ II och AV-block III: Indikationen för pacemaker är mycket stark. Vid Mobitz typ II med breda QRS-komplex är pacemaker indicerat även i frånvaro av symptom. Alla AV-block III bör få pacemaker om orsaken till AV-blocket inte är reversibelt.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt