0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt 2, Kapitel 9

Sinusarrest & sinushämning

Avsnitt Progress
0% färdig

Sinusarrest & sinushämning: definition, orsaker & åtgärder

Om sinusknutans impuls uteblir ≥2 sekunder föreligger sinusarrest. Utebliven sinusimpuls under <2 sekunder definieras som sinushämning. Hjärtat är konstruerat så att ektopiska foci är kapabla att avfyra impulser om sinusimpulsen uteblir tillräckligt länge. Sådana foci kan fortsätta avfyra tills sinusimpulsen återkommit. Enstaka impulser från sådana foci leder till ektopiska slag (även kallat ersättningsslag). En ihållande rytm från ektopiskt fokus kallas ektopisk rytm (även kallat ersättningsrytm). I händelse av sinusarrest kan en ektopisk rytm vara livräddande, men ersättningsrytmer är inte tillförlitliga eftersom de kan upphöra. Vanligen utgår ektopiska slag och rytmer från någon av följande strukturer (se Kapitel 1, Latenta pacemakers):

 • Förmaket: Hjärtfrekvensen brukar vara ca 60 slag/min. P-vågen är annorlunda jämfört med sinus-P-vågen. Kammarkomplexen är smala om AV-överledning är normal. Denna ersättningsrytm kallas förmaksrytm.
 • AV-nodområdet: Hjärtfrekvensen brukar vara ca 40/min och kammarkomplexen är smala om AV-överledning är normal. P-vågen ses inte alltid, men är i så fall retrograd och ses i nära anslutning till kammarkomplexet. Ersättningsrytmen kallas nodal rytm.
 • His-Purkinjensystemet: hjärtfrekvensen brukar vara ca 20-40/min. Om impulserna härrör från His bunt har kammarkomplexen normal QRS-tid (eftersom både höger och vänster skänkel erhåller impulsen samtidigt). Om impulsern härrör från ett fokus distalt om His bunt så blir kammarkomplexen breddökade. Ersättningsrytm från His bunt går inte att skilja från nodal rytm. Ersättningsrytm från Purkinjefibrer distalt om His bunt har breddökade QRS-komplex och rytmen kallas kammarrytm.

Dessa ektopiska rytmer är regelbundna. En svimning till följd av sinusarrest kallas Adam-Stokes attack. Om ingen ersättningsrytm uppstår vid sinusarrest inträder asystoli.

Orsaker

Hög vagusaktivitet är godartat och den vanligaste orsaken till sinusarrest. Det drabbar oftast yngre som utsätts för emotionell stress, akut smärta eller annat som ger kraftigt vaguspåslag. I övriga situationer skall sinusarrest/sinushäning betraktas som onormalt och då finns följande differentialdiagnoser: sinusknutedysfunktion, läkemedelsbiverkning (diltiazem, verapamil, betablockerare, digitalis), hypoxi, myokardischemi/infarkt, hyperkalemi.

Du är inte inloggad.

Behandling

Vagusorsakad arrest/hämning kräver ingen åtgärd (eventuellt  övervakning 24 timmar). I övriga situationer behandlas det bakomliggande tillståndet och eventuell bradykardi. För behandlingsalternativ se sinusknutedysfunktion (SND).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt