0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt 2, Kapitel 23

Pacemaker-inducerad takyarytmi (Pacemaker Mediated Tachyarrhythmia)

Avsnitt Progress
0% färdig

Pacemaker-inducerad takyarytmi kan uppkomma om pacemakern registrerar en snabb förmaksfrekvens (pga supraventrikulär takyarytmi) och stimulerar kammarna med samma frekvens. En annan orsak är endless loop tachycardia som uppstår om en pacemakerstimulering i kammarna överleds tillbaka till förmaken, där pacemakerns förmakselektrod ånyo registrerar en depolarisation och initierar en kammarstimulering igen och cykeln upprepas. Pacemaker-inducerad takyarytmi skall misstänkas bland patienter med pacemaker. Sådana takyarytmier har breda QRS-komplex och är oftast enkla att känna igen.

Pacemakern känns igen på EKG via pacemakerspiken (stimuleringsartefakt). Unipolära pacemakers (äldre modeller) ger tydliga spikar medan bipolära ger diskreta spikar. Nyare modeller kan ha närmast osynlig stimuleringsartefakt. De flesta pacemakers stimulerar i högerkammarapex vilket ger kammarkomplex med vänstergrenblocks-mönster. QRS-morfologin avslöjar oftast pacemakern genom den breda R-vågen i avledning I. En CRT stimulerar i båda ventriklarna och ger något smalare QRS (men oftast >0,12 s) än vanlig pacemaker. Q-våg eller QS-komplex i avledning I talar för CRT-stimulering. En ICD kan inbegripa en pacemaker- eller CRT-funktion vilket producerar sådana QRS-komplex. Patienter som har ICD eller CRT har självfallet hög risk för äkta kammararytmier.

Ytterligare detaljer finns i kapitlet: EKG och pacemaker.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt