Hypotermi

Kursprogress

Kursmoment

Gå till översikt EKG-boken
Avklarade delar:

Kan ibland yttra sig på EKG med en J-våg (även kallad Osborn-våg) som är en konvex våg mellan QRS-komplexet och J-punkten. Osborn-vågen syns bäst i I, II, III, V2, V3 och V4. Osborn-våg ses ibland även vid hyperkalcemi. Se Figur 84.

 

”Lär