0% färdig
0/0 Steg
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5Kapitel
 2. Arytmier
  24Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22Kapitel
 4. Retledningshinder
  9Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Förmaksförstoring: P-pulmonale & P-mitrale

Förmaken kan under patologiska förhållanden dilatera och/eller hypertrofera. EKG kan inte differentiera dilatation från hypertrofi och därför föredras ofta benämningen förmaksabnormitet. Detta ses ofta tillsammans med respektive kammarhypertrofi. Ekokardiografi erbjuder bättre diagnostiska möjligheter än EKG. Kriterierna för förmaksabnormitet har låg sensitivitet men mycket hög specificitet.

Något förenklat kan man säga att den initiala uppåtgående delen av P-vågen representerar höger förmaks depolarisation, mittenpartiet representerar båda förmaken medan den nedåtgående delen representerar vänster förmak. Den normala P-vågen är en mjuk, symmetrisk och positiv våg men kan vara aningen bifasisk i V1-V2 samt tvåpucklig i avledning II som normalfynd (förutsatt att normalvärdena inte överskrids).

 • Negativa utslaget på bifasiska P-vågor i V1-V2 är normalt <1 mm.
 • P-vågsduration ≤0,12 sekunder.
 • P-vågsamplitud i extremitetsavledningar <2,5 mm.
Figur 103. Högst upp ses den normala P-vågens konturer. Det är normalt med en tvåpucklig P-våg i avledning II och en bifasisk P-våg i avledning V1 (se EKG-kurvan). Första halvan av P-vågen utgörs huvudsakligen av höger förmak. Vid förstoring av höger förmak blir därför första halvan kraftigare, och detta ger ett intryck av att hela P-vågen blir kraftigare (P-pulmonale). Den andra halvan av P-vågen utgörs av vänster förmaks aktivitet och vid vänster förmaksförstoring blir istället andra halvan av P-vågen mer uttalad (P-mitrale).

Höger förmaksabnormitet (P-pulmonale)

EKG tolkning diagnostik bok

Vänster förmaksabnormitet (P-mitrale)

Vänster förmaksabnormitet kallas även P-mitrale eftersom de vanligaste orsakerna är mitralstenos och mitralinsufficiens (andra orsaker är aortastenos, hypertoni, hypertrofisk kardiomyopati). Eftersom vänster förmaks bidrag till P-vågen utgörs av den senare P-vågshalvan kommer denna att accentueras. P-vågsdurationen förlängs (>0,12 s) och i avledning II blir P-vågen uttalat tvåpucklig som tecken på ett kraftigare utslag från vänster förmak. I V1 accentueras det vanligtvis blygsamma negativa utslaget och når ett djup på ≥ 1 mm. Se Figur 103.

Biatrial abnormitet

Innebär att EKG-tecken för abnormitet i båda förmaken föreligger; hög P-våg i avledning II samt stor bifasisk P-våg i V1.

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!