0% färdig
0/0 Steg
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5Kapitel
 2. Arytmier
  24Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22Kapitel
 4. Retledningshinder
  9Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

AV-block I

AV-block I innebär att överledning från förmak till kammare är långsammare än normalt vilket karaktäriseras av förlängd PQ-tid (0.22 s) men alla P-vågor följs av QRS-komplex. AV-block I är oftast ofarligt och hindret är i regel lokaliserat i själva AV-noden. Se Figur 94.

EKG-kriterier

 • PQ-tid ≥0,22 s.
 • Alla P-vågor följs av QRS-komplex.

AV-block I med breda QRS-komplex

AV-block I med normala QRS-komplex (QRS-tid <0.12 s) är lokaliserat i AV-noden (90%) eller His bunt (10%). Om AV-block I föreligger tillsammans med breda QRS-komplex (QRS-tid ≥0.12 s) kan blockeringen vara belägen bilateralt i skänklarna. Denna typ av AV-block I kan utvecklas till AV-block III och således kräva pacemaker.

EKG tolkning diagnostik bok

Hinder innan AV-noden (prenodalt hinder)

Vid AV-block I kan faktiskt hindret finnas i förmaksmyokardiet omkring AV-noden. Detta yttrar sig med breda P-vågor med låg amplitud. Detta är en ovanlig variant.

Prognos

Isolerat AV-block I med normala QRS-komplex har mycket god prognos och förekommer även hos för övrigt friska individer. AV-block I med breda QRS har större klinisk betydelse eftersom det kan progrediera till AV-block II och III. Pacemaker är ofta nödvändigt vid AV-block I med breda QRS-komplex.

Behandling

Se Utredning och behandling av AV-block I, II och III.

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!