EKG-diagnostik med pacemaker, ICD & CRT

Pacemaker och EKG-diagnostik En pacemakers aktivitet kan vara allt ifrån osynlig till uppenbar på yt-EKG (EKG registrerat på kroppsytan). Huruvida pacemakern yttrar sig på yt-EKG…

Hur en pacemaker fungerar

Pacemakerns konstruktion och funktion En pacemaker består av en dosa och en eller två elektroder. Dosan innehåller en impulsgivare vilken genererar elektrisk ström som behövs…

Pediatriska aspekter av EKG-avledningar

EKG-avledningar och registrering av EKG på barn På EKG-kurvan är x-axeln (pappershastighet i millimeter per sekund) och y-axeln (amplitud i millivolt) samma som för vuxna.…

Introduktion till Pacemaker, ICD och CRT

Artificiell impulsbildning, synkronisering och defibrillering: pacemakers, ICD och CRT Normal hjärtrytm förutsätter att impulsbildning i sinusknutan är normal samt att impulsöverledning i retledningssystemet (särskilt AV-noden)…

Hjärttamponad (elektrisk alternans)

Hjärttamponad Perikardit kan leda till perikardiell effusion (utgjutning till hjärtsäcken) och om vätskemängden blir för stor kommer hjärtats pumpmekanism påverkas och i värsta fall kan…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt