Utredning och behandling av AV-block I, II & III

Handläggning av patienter med AV-block

Utöver EKG, sedvanlig anamnes (med fokus på orsaker till AV-block, se ovan) och status bör man kontrollera troponin I/T för att utesluta ischemisk orsak till AV-block. Holter-EKG är av värde vid paroxysmala besvär om man är osäker på diagnosen.

 

Behandling av AV-block I, II och III

Akutbehandling

Behandlingen i akutskedet riktas mot bradykardi. Börja med atropin 0.5 mg i.v (kan upprepas). Atropin hjälper om hindret är beläget i AV-noden men observera att atropin kan förvärra tillståndet om hindret är beläget i His-Purkinjesystemet. Isoprenalin-dropp (5 mikrogram/min) kan också ges (bör undvikas vid akuta koronara syndrom eftersom isoprenalin då kan trigga ventrikeltakykardier). Om bradyarytmi/asystoli kvarstår kan temporär transvenös eller transkutan pacemaker användas. Sistnämnda är smärtsamt och kräver sedering, men är å andra sidan snabbt tillgänglig. Glöm inte sätta ut läkemedel som kan vara orsaken till AV-blocket.

AV-block till följd av reversibla orsaker behöver inte permanent pacemaker. Höggradigt AV-block vars orsak inte är reversibel behöver oftast pacemaker.

 

Permanent pacemaker

  • AV-block I och AV-block II Mobitz typ I: Behöver bara åtgärdas om patienten är symptomatisk.
  • AV-block II Mobitz typ II och AV-block III: Indikationen för pacemaker är mycket stark. Vid Mobitz typ II med breda QRS-komplex är pacemaker indicerat även i frånvaro av symptom. Alla AV-block III bör få pacemaker om orsaken till AV-blocket inte är reversibelt.
error: Innehållet är skyddat.

Lär dig tolka EKG på riktigt!

Ladda ner gratis EKG lathund!

Underlätta EKG-tolkningen med vår fickhandbok och lathund! Den ger en snabb men detaljerad överblick och vägledning. Skicka den direkt till din e-post!

You have Successfully Subscribed!

Ladda ner gratis EKG lathund!

Underlätta EKG-tolkningen med vår fickhandbok och lathund! Den ger en snabb men detaljerad överblick och vägledning. Skicka den direkt till din e-post!

You have Successfully Subscribed!